คำถามที่น่าตอบสำหรับเรื่องประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC )

Posted: มีนาคม 18, 2011 in Freehand
ป้ายกำกับ:,

เมื่อปี 2015 หรือ พ.ศ.2558 มาถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
จะรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เหมือนกลุ่มประเทศ EU ของยุโรป (แต่ดีที่ไม่มีเงินสกุลอาเซียนไม่งั้นวุ่นแน่) ผลที่เกิดขึ้นก็คือ
จะมีการไหลเวียนเคลื่อนย้ายไปมาอย่างเสรี (free flow) ของปัจจัยการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังต่อไปนี้

1. สินค้า
2. บริการ
3. การลงทุน
4. เงินทุน
5.แรงงานฝีมือ

ประเทศไทยที่ถือว่ามีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นทำเลที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของอาเซียน ทำให้ไทยมีศักยภาพที่จะเป็น
Hub of ASEAN ได้ไม่ยาก ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ที่สำคัญไม่ได้อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟเหมือนประเทศ
เพื่อนบ้านอื่น ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่จะมีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวมากกว่า

คำถามที่เป็นโจทย์สำคัญเมื่อวันนั้นมาถึงก็คือ

1. ประเทศไทยจะสูญเสียความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของชาติหรือไม่?
2. ASEAN Branding จะทำอย่างไร?
3. ASEAN Culture จะทำอย่างไร?
4. ASEAN Competency จะทำอย่างไร?
5. ASEAN Talent จะทำอย่างไร?
6. ASEAN Compensation จะทำอย่างไร?
7. ASEAN Competitiveness จะทำอย่างไร?
ปรากฏการณ์ M&A ระดับชาติแบบนี้ ทำยังไงให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุด ต้องช่วยกันคิดหน่อยนะครับ
เพราะมีผลกระทบสูงมาก ไม่อยากให้คนไทยเสียสิทธิสภาพในอาณาเขตเลยจริง ๆ ให้ตายสิ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s