โครงสร้างเงินเดือนปีหน้า 2555 หน้าตาจะเป็นอย่างไร

Posted: กรกฎาคม 8, 2011 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

จากข่าวที่ออกมาว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกหญิงคนแรกจะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน ทั่วประเทศ
เริ่มดีเดย์วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามนโยบายที่หาเสียงเกทับไว้ล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง ทำให้ต้องเร่งทำตามนโยบายที่
โฆษณาไว้ สิ่งที่ตามมาที่เราจะได้คาดการณ์กันไว้แล้ว ก็คือ การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะทำให้ประเทศไทยจะกลายเป็น
ประเทศที่ไม่มีคำว่าค่าแรงถูกอีกต่อไป  ถ้าหากจะนึกถึงฐานการผลิตที่ค่าแรงถูก ก็ให้ไปใช้บริการ จีน และเวียดนาม แต่ถ้า
นึกถึงประเทศไทยต้องนึกถึง ทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ บริการดี มีน้ำใจ ถ้าจะให้ดีควรจะเป็นฐานการผลิตที่มีความคิด
สร้างสรรค์บวกเข้าไปด้วยจะดีมาก

ในวันนี้ผมเลยนั่งออกแบบโครงสร้างเงินเดือนเล่น ๆ เป็นงานอดิเรก ดูซิว่า ถ้าคิดจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และ
เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เป็นฐาน จะได้โครงสร้างเงินเดือนใหม่ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร แต่บอกไว้ก่อนอีกเช่น
เคยนะครับว่า โครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทเป็นของใครของมัน ยืมใช้กันไม่ได้ เพราะต่างบริษัทก็ปกปิดกัน ห้ามมิให้
ใครรู้เป็นเด็ดขาด (โดยเฉพาะพนักงาน ไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้ว่า บริษัทเราจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมภายใน) แต่ในที่นี้ เป็นบล็อกของ
HR ยุคปฏิวัติ สายฮาร์ดคอร์ ขอแหกคอก จึงนำเสนอไอเดียมุมมองแหวกแนวแบบที่ไม่มีใครเขาทำกัน สมมติว่า โครงสร้าง
เงินเดือนนี้เป็นของ บ. low-price, hi-cost จำกัด (นามสมมติ) โดยใช้วิธีคิดแบบค่าแรงขั้นต่ำใหม่เป็นฐาน ติ๊ต่างว่า บริษัท
โลว์ไพร์ไฮคอสต์ มีความสามารถในการจ่าย เพื่อดึงดูดรักษาพนักงาน จึงยอมแบกรับภาระต้นทุนที่สูง แล้วก็ไปขึ้นราคาสินค้า
ชาร์จค่าบริการเอากับลูกค้าทีหลัง แพงก็แพง เจ๊งเป็นเจ๊ง ก็จะได้อัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ดังนี้

อัตราเงินเดือน 2555

ตัวอย่างอัตราเงินเดือน 2555

ภาพที่ 1 – ตัวอย่างตารางโครงสร้างเงินเดือน บ.โลว์ไพรส์ ไฮคอสต์ จำกัด โดยคิดจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน เป็นฐาน

โครงสร้างเงินเดือนในแต่ละอุตสาหกรรมมีอัตราการจ่ายของตลาดไม่เหมือนกัน ถ้าใครอยากรู้ค่าเฉลี่ยในแต่ละอุตสาหกรรม
หรือผลการสำรวจการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนในแต่ละสายงานแต่ละตำแหน่งให้ไปเข้าร่วมโครงการ survey ที่จัดทำโดย pmat
, hr center , ฯลฯ ที่เขาจัดทำกันอยู่ทุกปีจะได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อนำมาคำนวณอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมได้
จากตารางเงินเดือนสามารถนำมาพล็อตกราฟให้เห็นภาพได้ดังนี้

โครงสร้างเงินเดือน 2555

ตัวอย่างกระบอกเงินเดือน 2555

 ภาพที่ 2- ตัวอย่างกระบอกโครงสร้างเงินเดือน บ.โลว์ไพรส์ ไฮคอสต์ จก. ที่คิดจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน เป็นฐาน

จากภาพที่ 2  กำหนดให้แกน x เป็นระดับตำแหน่ง และแกน y เป็นระดับเงินเดือน(บาท) สมมติว่า โครงสร้างตำแหน่งของ
บ.โลว์ไพรส์ ไฮคอสต์ จก. จัดทำโดยมีการประเมินค่างาน (job evaluation) เรียงลำดับค่างาน (job value) และจัดกลุ่ม
ชั้นงาน (job grade) ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในที่นี้แบ่งได้เป็น 7 ระดับ ได้แก่
1. พนักงานปฏิบัติการ
2. พนักงานระดับปริญญาตรี
3. หัวหน้างาน/พนักงานชำนาญการ
4. ผู้จัดการระดับต้น
5. ผู้จัดการระดับกลาง
6. ผู้จัดการอาวุโส
7. ผู้บริหารระดับสูง
 
แนวทางการใช้โครงสร้างเงินเดือนใหม่
1. แบบโครงสร้างเดียว – คือ มีโครงสร้างเงินเดือนเดียวกันหมดทั้งองค์กร ทุกคนอยู่ภายใต้โครงสร้างเงินเดือนทั้ง 7 แท่ง
2. แบบหลายโครงสร้าง – คือ การแบ่งอัตราเงินเดือนเป็นหลายกลุ่ม จำแนกตามประเภทของพนักงาน เช่น
– กลุ่มพนักงานโรงงานหรือสายการผลิต (line production) เรียงตามระดับทักษะฝีมือ (certificate-based structure)
– กลุ่มพนักงานสำนักงาน (office) ใช้วิธีกำหนดเงินเดือนแรกเข้าตามระดับวุฒิการศึกษา  (education-based structure)
– กลุ่มบริหารจัดการ (management) แยกเป็นสายบังคับบัญชาเช่น แท่งหัวหน้างาน แท่งผู้จัดการ แท่งผู้บริหาร เป็นต้น
 
บทวิเคราะห์
รัฐบาลใหม่ต้องการจะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า พรรคฉันไม่ได้ดีแต่พูดนะ แต่พูดแล้วทำ ฉะนั้น จึงเป็นการผูกมัดตัวเองว่า
ต้องทำตามสัญญาที่ได้ชวนเชื่อไว้ตอนหาเสียง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งสิ่งที่จะทำต้องสามารถบริการหลังขายให้
กับฐานลูกค้าหลักสองกลุ่มให้ได้ นั่นคือ กลุ่มรากหญ้าที่ช่วยกันโหวตจนชนะเลือกตั้ง และกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุน โดย
นโยบายที่ตอบสนองกลุ่มรากหญ้าคือนโยบายอัดฉีด ส่วนนโยบายที่ตอบสนองกลุ่มทุนได้แก่นโยบายที่เป็นโครงการลงทุน
แต่ข้อเท็จจริง มีอยู่ว่า ที่คนเขาเลือกกาเบอร์ 1 ให้ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบหรือถูกใจหมดทุกนโยบายนะ เขาเห็นด้วย
เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางนโยบายที่มีข้อทักท้วง เมื่อวานผมขึ้นรถแท็กซี่นั่งคุยกับคนขับ ลุงแกเลือกเพื่อไทย ยังบอกเลยว่า
นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี่น่าเป็นห่วง ความหมายก็คือ ไม่ใช่กลัวว่าจะทำไม่ได้ แต่กลัวว่าจะทำจริงต่างหาก เพราะมันไม่น่า
จะทำไงล่ะ เหตุผลก็คือ รัฐบอกจะลดภาษีให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลจาก 30 % เหลือ 23% เท่ากับลดไปได้ 7 % ในขณะที่
ต้นทุนค่าจ้างพนักงานรวมหมดทั้งองค์กรมันขึ้นไปแล้ว 40 % โดยประมาณ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของพนักงานที่
ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง ดังนั้น 300 บาท จึงควรจะเป็น “ราคาเป้าหมาย” ที่อยู่ภายในอายุของรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็น
ใน 2-4 ปีข้างหน้า แต่ไม่ใช่ปีหน้า การขึ้นค่าแรงควรจะปรับเป็นระยะ แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ก้าวกระโดด ส่วนการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ควรจะเป็นในรูปแบบของเงินช่วยเหลือค่าครองชีพที่ไม่ได้บวกเข้าเป็นค่าแรงขั้นต่ำ หรือเป็นสวัสดิการที่ช่วย
ลดต้นทุนค่าครองชีพของแรงงาน ซึ่งเงินช่วยเหลือตรงนี้จะให้เฉพาะแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในระบบเท่านั้น
เป็นการช่วยส่งเสริมให้แรงงานเถื่อนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายได้อีกทางหนึ่ง แต่การบังคับขึ้นค่าแรงแบบพรวดพราด โดยที่
ทักษะฝีมือแรงงานยังไม่พัฒนาขึ้นได้ทันกับค่าเหนื่อย เหมือนเป็นการบังคับทางอ้อมให้ผู้ประกอบการหันไปหาแรงงานเถื่อน
ที่มีค่าแรงถูกกว่า เพื่อรักษาระดับการจ้างงานเพื่อคงกำลังการผลิต
 
แต่อย่างไรก็ดีนโยบายขึ้นค่าแรง ลดภาษีนี้ ตอบโจทย์ได้ทั้ง 2 กลุ่มลูกค้าหลัก นั่นคือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เฮเพราะรายได้เพิ่ม
ส่วนกลุ่มทุนและธุรกิจก็ได้ส่วนลดภาษี แถมยังไม่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าแรงด้วย นั่นเพราะ เป็นธุรกิจใหญ่ซึ่งไม่ได้ใช้
แรงงานเข้มข้น ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเงินเดือนที่ได้มีรายได้ห่างจากค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ทำให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับ sme ห่างชั้นกันมากขึ้น สร้างความเหลื่อมล้ำกันอย่างชัดเจน เปรียบได้กับทีมฟุตบอลทีมเล็ก ๆ ที่
ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังซื้อตัวนักเตะระดับโลก ยังไงก็ไม่มีปัญญาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกส์ได้ เพราะแพ้ทีมสโมสรใหญ่ ๆ ที่
มีกำลังทุ่มซื้อนักเตะด้วยราคาและค่าเหนื่อยอันแสนแพง ตอกย้ำภาพความเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้อย่างชัดเจน
ความเห็น
 1. worawit พูดว่า:

  อยากได้วิธีการทำกราฟ ว่าต้องทำอย่างไร ช่วยอธิบายการทำว่าจะเป็นรูปทรงกระบอกได้อย่างไร
  เพราะดูจากตัวเลขแล้วนำมาพอตกราฟ จะไม่ได้รูปกระบอกที่เป็นระดับ Min กับ Max
  ไม่รู้วิธีทำกราฟ แต่ละขั้นจาก กราฟเส้น แล้วเป็นกระบอกได้อย่างไร ขอบคุุณล่วงหน้าครับ HR มือใหม่

  • goodeyeview พูดว่า:

   ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะ excel มันไม่มีฟังก์ชั่นทำกราฟกระบอกเงินเดือน หรือใครทำได้ช่วยบอกด้วยครับ ผมใช้วิธีทำกราฟเส้นขึ้นมาก่อนแล้วก็มาตีกรอบเป็นแท่งกระบอกเอาเองทีหลังให้หัวท้ายมันเท่าจุดบนจุดล่างก็พอ

   • goodeyeview พูดว่า:

    อ้อ ผมใช้ผสมกันระหว่าง excel กับ powerpoint นะครับ excel ทำกราฟเส้น, powerpoint ใช้วาดรูปกระบอกเงินเดือน

 2. น็อต พูดว่า:

  ใช้ Excel สามารถทำได้ครับ ทั้งกราฟเส้น และกราฟแท่ง ในกราฟเดียวกัน ส่วน แท่ง Min Max ต้องทำสองแท่ง ให้มาซ้อนกัน และแท่ง Min ให้ใช้สีเดียวกับพื้นของกราฟครับ เพื่อกลืนไปกับสีพื้น กราฟจะได้ลอยเป็นแท่ง Min Max

 3. น็อต พูดว่า:

  อยากได้ไฟล์ตัวอย่างกราฟ min max ลองติดต่อมาได้ครับ not_502@hotmail.com

 4. chuttuporn Komgkaew พูดว่า:

  ผมของรบกวนถามหน่อยครับว่า ค่ากลางที่ได้จากการคำนวน เช่น กระบอกที่ 1 ค่ากลาง = Min+(18000-9000)x50% = 13500 เราจะเอาค่ากลางมาใช้ประโยชน์อย่างไรครับ ถ้าเรากำหนด ขั้นบันได ของแต่ละ กระบอก= 10%

  • goodeyeview พูดว่า:

   ค่ากลางหรือ mid point สามารถนำมาเป็นตัวคูณเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเงินเดือนของคนที่อยู่ในกระบอกได้ครับ

 5. กร พูดว่า:

  “ค่ากลางหรือ mid point สามารถนำมาเป็นตัวคูณเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเงินเดือนของคนที่อยู่ในกระบอกได้ครับ” ขอตัวอย่างในการนำค่ากลางมาใช้ได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 6. goodeyeview พูดว่า:

  สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ
  humanrevod.wordpress.com/2012/01/11/raise-salary-percentage/

 7. aunaunnenenakup พูดว่า:

  ช่วยสอนวิธีหาค่า max ค่า min หน่อยค่ะ ยังไม่เข้าใจ ว่า ค่า max และ ค่า min มาจากไหน ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • goodeyeview พูดว่า:

   ค่า max , min กำหนดได้หลายวิธี ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ
   – ค่าจ้างรายวันของกลุ่มตำแหน่ง x 30 วัน มากำหนดเป็นค่า min เช่น 400 x 30 = 12,000
   – นำค่า min x 2 = max เช่น 12,000 x 2 = 24,000
   (ในที่นี้สมมติว่าเราใช้ range spread ที่ 100% ดังนั้น ค่า max จะเป็นสองเท่าของค่า min)
   จากตัวอย่างนี้จะได้
   min = 12,000
   max = 24,000
   เป็นต้น

   สำหรับกระบอกถัดไปเราใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใดค่าหนึ่งก็ได้ เช่น min เพิ่มขึ้น 50% จะได้
   ค่า min ของกระบอกถัดไป = 12,000 + 6,000 = 18,000 เป็นต้น
   พอได้ค่า min ของกระบอกใหม่ แล้วก็หาค่า max ของกระบอกใหม่ต่อไปจนครบทุกกระบอก

 8. aunaunnenenakup พูดว่า:

  ช่วยสอนการหาสวัสดิการที่คิดเป็นตัวเงินหน่อยได้ไหม ค่ะ ตอนนี้ งง มากเลย

  • goodeyeview พูดว่า:

   ถ้านึกอะไรไม่ออกก็ต้องลองทำสำรวจความคิดเห็นภายในโดยให้พนักงานเสนอแนะสวัสดิการที่คาดหวังเข้ามาให้พิจารณาดูก็ได้ หรือลองดูไอเดียจากตัวอย่างต่อไปนี้ เช่น ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือทุนการศึกษา(ตนเอง/บุตร) เงินชดเชยเกษียณอายุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s