ฐานในการคิดขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์

Posted: มกราคม 11, 2012 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:,

การขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปในการปรับเงินเดือนประจำปี แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ฐานในการ
คำนวณเงินเดือนที่จะมาคูณกับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถใช้ได้หลายค่ามาเป็นฐานในการคำนวณ ลองพิจารณา
ตัวเลือกในการกำหนดดังต่อไปนี้

  1. ฐานเงินเดือนของแต่ละตำแหน่ง
  2. ค่ากลางของกระบอกเงินเดือน
  3. ค่ากลางของครึ่งบนครึ่งล่างของกระบอกเงินเดือน
  4. ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนในแต่ละระดับตำแหน่ง
  5. ค่าฐานในการคำนวณที่กำหนดขึ้นมาเอง

ตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธี เช่น สมมติให้การปรับขึ้นเงินเดือนเป็น 5% ดังนั้น การคิดคำนวณจะเป็นดังนี้

1. คิดจากฐานเงินเดือนของแต่ละตำแหน่ง (เป็นวิธีที่นิยมใช้มาก)
เช่น ได้เงินเดือน A บาท

เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น = A x 5%

2. คิดจากค่า midpoint ของแต่ละกระบอกเงินเดือน

เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น = MP x 5%

3. คิดจากค่า upper – lower ของแต่ละกระบอกเงินเดือน

เงินเดือนของตำแหน่งที่มีเงินเดือนเกินค่ากลาง = upper x 5%

เงินเดือนของตำแหน่งที่มีเงินเดือนต่ำกว่าค่ากลาง = lower x 5%

4. คิดจากค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทุกคนในระดับตำแหน่งหรือกระบอกเดียวกัน

เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น = Mean x 5%

5. คิดจากค่าฐานในการคำนวณที่กำหนดขึ้น สมมติว่ามีหลายค่า เช่น K1,K2,K3,…

เงินเดือนของตำแหน่งที่อยู่ในโซน 1 = K1 x 5%

เงินเดือนของตำแหน่งที่อยู่ในโซน 2 = K2 x 5%

เงินเดือนของตำแหน่งที่อยู่ในโซน 3 = K3 x 5%

สรุปก็คือ แต่ละวิธีมีหลักการที่คล้าย ๆ กันแตกต่างกันไม่มาก แนวคิดก็คือ หาค่าที่เป็นพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
และเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของเงินเดือนมาเป็นฐานการคำนวณ แต่ละวิธีที่กล่าวมาไม่มีวิธีไหนดีที่สุด เพราะต่างก็
มีทั้งข้อดีข้อเสีย หลักคิดในการนำไปใช้ก็คือ พิจารณาดูว่า วิธีไหนเข้าใจง่าย อธิบายได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ดูความกว้างของกระบอกเงินเดือน (
range spread) ว่ายาวหรือสั้น ถ้าอยากให้ดีก็ต้องลองทำเปรียบเทียบกัน
หลาย ๆ วิธี แล้วนำข้อมูลไปนำเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจเอาครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s