เปรียบเทียบภาษีเงินได้ในอาเซียน

Posted: ตุลาคม 8, 2012 in Freehand
ป้ายกำกับ:, , , ,

จากตารางเปรียบเทียบแนวโน้มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละประเทศในอาเซียน พบว่า ประเทศที่เป็นแดนสวรรค์ด้านภาษีของผู้ประกอบการมากที่สุดก็คือ สิงคโปร์ ซึ่งเสียภาษีน้อยที่สุด 17 % ส่วนประเทศที่เป็นฝันร้ายของผู้ประกอบการ ก็คือ ลาว เพราะโดนภาษี 35% นั่นคือ ถ้ามีรายได้ 100 กีบ จะเข้ากระเป๋าตัวเองแค่ 65 กีบ เท่านั้น สำหรับประเทศไทยนั้น ก็ถือว่ามีภาระทางโครงสร้างภาษีสูงมากสำหรับผู้ประกอบการไทย ทำให้เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจไทยเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเปิด AEC และทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องคิดหนักถ้าหากจะมาลงทุนเมืองไทย ในขณะที่เพื่อนบ้านก็ดึงดูดใจทุนต่างชาติด้วยอัตราภาษีที่แข่งขันได้ ที่สำคัญ อัตราภาษีในภูมิภาคมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้น ไทย ลาว และพม่า ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตราภาษีที่สูง เพื่อเป็นรายได้หลักของรัฐ

ลองมาดูภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันบ้าง คราวนี้ พี่ไทยชนะเลิศ เก็บภาษีเงินได้สูงสุดในอาเซียน ที่อัตรา 37 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า สิงคโปร์ และกัมพูชา เกือบเท่าตัว ไม่น่าแปลกใจที่มีข่าวเม้าท์ว่าคนไทยบางสาขาอาชีพอาชีพที่มีฐานภาษีสูง เช่น ดารา นักแสดง นักธุรกิจ นักการเมือง ฯลฯ จึงพยายามหาวิธีเลี่ยงภาษีกัน เป็นเพราะต้นทุนการทำมาหากินของคนไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ค่อนข้างสูง ก็ต้องแบกรับกันถ้วนหน้า โทษฐานที่เป็นคนหรือบริษัทสัญชาติไทย แต่ถ้าหากใครที่สามารถหาวิธีหลบเลี่ยงภาษีได้เก่ง หรือมีช่องทางที่จะเสียภาษีได้น้อยที่สุด ก็จะได้รับยกย่องเป็นผู้มีความสามารถที่น่าอิจฉา ใคร ๆ ก็อยากจะรู้ว่าทำได้ยังไง จะได้เอาเยี่ยงอย่างบ้าง

ก็ต้องยอมรับว่า มาตรการทางภาษีของไทยไม่สามารถจะลดลงได้ง่าย ๆ เพราะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินภาษีในการทำนโยบายประชานิยมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน ดังนั้น ข้อดีของ AEC อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นแรงบีบคั้นจากภายนอกที่จะทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้ของคนไทยลดลง ตามแนวโน้มของภูมิภาค เมื่อต้นทุนที่เป็นภาระลดลง ก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่รายย่อย สามารถแข่งขันได้มากขึ้น พอภาษีลดลงก็ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการหารายได้เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพก็จะไม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะผู้ประกอบการสามารถตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ได้ ผู้มีรายได้ก็มีเงินเหลือไว้จับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจก็จะคล่องตัว ส่วนรัฐบาลก็ต้องคิดหาวิธีการดำเนินโยบายที่ใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากขึ้น เพราะต่อไปถ้าจำเป็นต้องลดภาษีแข่งกับเพื่อนบ้านแล้ว จะไม่มีเงินในคลังให้ใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองอีกต่อไป ขืนยังไม่ปรับตัวอาจจะต้องเสียฐานเสียงของตัวเองในอนาคต

ประเทศที่เก็บภาษีได้สูง และประชาชนยอมจ่าย ส่วนใหญ่จะมีรัฐสวัสดิการที่ดี นำเงินภาษีไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เพราะข้อเท็จจริงคือ คนมีรายได้ดีไม่ได้อยากหนีภาษีหรอก เขายินดีเสียภาษี ถ้าหากรัฐบาลใช้เงินภาษีของประชาชนได้คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s