ทักษะการทำงานในอนาคต ปี2020

Posted: ธันวาคม 29, 2012 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:,

สถาบัน Apollo Research Institute ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการทำงานในอนาคต สำหรับคนทำงานปี 2020 สรุปได้ว่ามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั้งหมด 10 ตัว ที่คนทำงานควรจะต้องมี ต้องเป็น ต้องเก่ง ถึงจะทำงานได้ดี เป็นที่ต้องการตัวในตลาดงาน แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็สามารถพัฒนาตนเองหรือสอนลูกสอนหลานให้เตรียมตัวรอไว้ได้เลย เพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะได้พร้อมสำหรับโอกาสที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

ทักษะทั้ง 10 ตัว สำหรับ คนทำงานที่ประสบความสำเร็จในอนาคต มีดังนี้

1.Sense-making ความสามารถในการวินิจฉัยหรือแปลความหมายได้ลึกซึ้งในเรื่องต่าง ๆ ที่แสดงออกมาได้อย่างมีนัยสำคัญ

2.Social intelligence ความสามารถในการเชื่อมต่อไปยังผู้อื่นในทางลึกและทางตรงเพื่อรู้สึกและกระตุ้นปฏิกิริยาและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรารถนา

3.Novel and adaptive thinking ความสามารถในการคิดที่มาพร้อมกับการแก้ปัญหาและการตอบสนองที่มากกว่าการท่องจำหรือตามทำกฎระเบียบ

4.Cross-cultural competency ความสามารถในการดำเนินงานในสภาพวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

5.Computational thinking ความสามารถในการแปลข้อมูลจำนวนมากมาเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมและเข้าใจเหตุผลตามฐานข้อมูลที่มี

6.New media literacy  ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ที่สำคัญ และการพัฒนาเนื้อหาที่ใช้รูปแบบสื่อใหม่เพื่อยกระดับสื่อเหล่านี้สำหรับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

7.Transdisciplinarity ความรู้ความสามารถในการเข้าใจแนวคิดข้ามศาสตร์หลายสาขาวิชา

8.Design mindset ความสามารถในการเป็นตัวแทนและพัฒนากระบวนการทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

9.Cognitive load management ความสามารถในการแยกแยะและกลั่นกรองข้อมูลที่มีความสำคัญ และเข้าใจถึงวิธีการเพิ่มการทำงานทางปัญญาโดยใช้ความเครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลาย

10.Virtual collaboration ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับเคลื่อนการทำงานแบบเป็นทีมเสมือน และสร้างความผูกพันในทีมงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s