บทบาทของผู้บริหารในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน

Posted: มิถุนายน 30, 2014 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, ,

ปัญหาการลาออกของพนักงานมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น เรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องคน ฯลฯ ผู้ที่มีอิทธิพลและส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือผู้บริหารและหัวหน้างานที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน บทบาทหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรดาผู้นำระดับต่าง ๆ ก็คือรักษาคนทำงานดีของหน่วยงานตัวเองเอาไว้ให้ได้

ลองมาพิจารณาดูกันสักหน่อยว่ามีประเด็นไหนบ้างที่ผู้บริหารสามารถทำได้ เพื่อรักษาพนักงานและลดอัตราการลาออกของพนักงาน โดยผู้บริหารสามารถพิจารณาเลือกทำในแต่ละด้านได้ดังนี้

ด้านการส่งเสริมความพึงพอใจในงาน เช่น

-ค่าตอบแทน
-สภาพแวดล้อมในการทำงาน
-การจัดโครงสร้างการทำงาน

ด้านการสร้างความมุ่งมั่นต่อองค์กร เช่น

-ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
-พัฒนาพนักงานให้เก่งและก้าวหน้าเติบโต
-สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ด้านโอกาสทางเลือกในการจ้างงาน เช่น

-ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในกระบวนการสรรหาบุคลากร
-สรรหาพนักงานจากภายในองค์กรหรือบริษัทในเครือ
-การรับพนักงานเก่ากลับเข้ามาใหม่โดยนับอายุงานต่อเนื่อง

ด้านการเพิ่มความยากในการตัดสินใจเปลี่ยนงาน เช่น

-ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือมีบุญคุณส่วนตัว
-นโยบายที่เป็นมิตรต่อชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
-การฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเป็นการภายใน

เรื่องดังกล่าว ผู้บริหารสามารถทำได้เพราะถือว่าอยู่ในขอบเขตที่ผู้บริหารควบคุมได้และผู้บริหารมีอิทธิพลต่อเรื่องเหล่านั้นไม่มากก็น้อย ยกตัวอย่าง บางบริษัทผูกพันพนักงานด้วยหนี้ กล่าวคือ มีสวัสดิการดาวน์รถใหม่ โดยบริษัทออกรถส่วนตัวให้พนักงานแล้วให้พนักงานผ่อนจ่ายบริษัทด้วยการหักจากเงินเดือนบางส่วน ถ้าหากพนักงานจะลาออกก่อนเวลาที่กำหนดจะต้องเคลียร์ภาระหนี้สินกับทางบริษัทให้หมดก่อน จึงทำให้พนักงานไม่สามารถเปลี่ยนงานได้โดยง่าย เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s