บทบาทของหัวหน้าต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน

Posted: กรกฎาคม 7, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, ,

หัวหน้างานหรือผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการบริหารผลงานและประเมินผลงานลูกน้อง ดังนั้น คนเป็นหัวหน้าจะต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะรับผิดชอบหน้าที่ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงานซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องทำ ดังนี้

performance-forms-handling-role-and-manager-changes-in-successfactors

 • สื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจนของหน่วยงานและองค์กร
 • ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับธุรกิจ
 • สื่อสารเป้าหมายของทีมและตัวบุคคล
 • มอบหมายงานให้เหมาะกับคน
 • สอนงานลูกน้องให้ทำงานได้ตามความคาดหวัง
 • ติดตามผลตามเป้าหมาย
 • ช่วยลูกน้องแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ช่วยลูกน้องหาโอกาสพัฒนา
 • ช่วยลูกน้องวางแผนความก้าวหน้า
 • ประเมินผลงานและให้ฟีดแบค
 • ชมเชยและให้กำลังใจลูกน้องที่ทำงานดี
 • จ่ายตามผลงาน

สิ่งเหล่านี้เป็นความคาดหวังขององค์กรที่ต้องการจะเน้นให้ผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถทำเรื่องเหล่านี้ให้กับพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของทีมงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือ หัวหน้าควรจะรับฟังความคิดเห็นของพนักงานด้วย เนื่องจากพนักงานคือคนที่อยู่หน้างานเจอกับปัญหาจริงในการปฏิบัติงาน ฉะนั้น ถ้าเกิดมีอะไรผิดสังเกต เช่น ยิ่งทำตามแผนที่วางไว้กลับยิ่งห่างไกลเป้าหมาย นั่นแสดงว่าอาจจะเป็นการวางกลยุทธ์ที่ผิดพลาดก็เป็นได้ จึงควรมีการปรับแผนตามสถานการณ์ให้ได้อย่างยืดหยุ่นร่วมกับทีมงาน กล้าที่จะยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s