ขีดความสามารถภายในองค์กรที่ควรเน้น

Posted: กรกฎาคม 12, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

องค์กรที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีขีดความสามารถภายในที่เข้มแข็ง ที่จะช่วยให้แข่งขันในธุรกิจได้ ซึ่งขีดความสามารถขององค์กรนั้นมีทั้งส่วนที่เป็น tangible และ intangible แต่ส่วนที่เป็น tangible นั้นสามารถลอกเลียนและพัฒนาตามกันได้ ต่างจาก intangible ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ ดังนั้นจึงจะช่วยสร้างความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ให้กับองค์กรได้มากกว่า

businessconcept-kwhf-621x414livemint

ฉะนั้นเราจึงต้องเน้นไปที่ขีดความสามารถที่เป็น intangible ซึ่งมีอยู่หลายด้านที่องค์กรจะต้องพัฒนาให้เก่ง ได้แก่

  • Talent:คนเก่ง  – เก่งเรื่องการดึงดูดคนที่มีความสามารถพิเศษ จูงใจ และรักษาคนดีมีฝีมือ 

  • Speed:ความเร็ว  – เก่งเรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

  • Shared mindset: มุมมองที่มีร่วมกัน – เก่งในเรื่องการสร้างประสบการณ์และภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์กรให้กับลูกค้าและพนักงาน 

  • Accountability: ความรับผิดชอบ – เก่งเรื่องการสร้างผลลัพธ์ให้มีผลการดำเนินงานสูง 

  • Collaboration: ความร่วมมือ – เก่งเรื่องการทำงานข้ามสายงานเพื่อทำให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและช่วยผ่อนแรง 

  • Learning: การเรียนรู้  เก่งเรื่องการสร้างไอเดียและเรียนรู้ที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์ 

  • Leadership: ภาวะผู้นำ – เก่งเรื่องการสร้างผู้นำให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในวิธีการที่ถูกต้อง 

องค์กรต้องส่งเสริมให้พนักงานมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องกับความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้องค์กรของเราเก่งขึ้น มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s