คุณค่าต่อองค์กรของพนักงาน

Posted: กรกฎาคม 13, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, , , ,

บุคลากรทุกระดับในองค์กรมารวมตัวกันเพื่อการสร้างคุณค่าบางอย่างร่วมกัน (value creation)  การสร้างคุณค่าในองค์กรให้เกิดขึ้นมีทั้งคุณค่าที่คิดเป็นตัวเงินได้และคุณค่าที่คิดเป็นตัวเงินได้ยาก ซึ่งคำว่า “value” หรือ “คุณค่า” ในที่นี้เราจะหมายถึง “มูลค่า” กับ “ค่านิยม” นั่นเอง

value-add_to_raise_your_prices

พนักงานในองค์กรจะต้องสร้างคุณค่าให้กับที่ทำงานในสองด้านหลัก ๆ ได้แก่

  • ด้านมูลค่า – การทำงานที่มีคุณค่าและความจำเป็นต่อองค์กร ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า สร้างผลงานที่สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานได้ (Job value)
  • ด้านค่านิยม – การแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักประพฤติปฏิบัติที่องค์กรยึดถือ หรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบริษัทคาดหวังให้พนักงานมีค่านิยมร่วมกัน (shared value) เพื่อเป็นวิถีทางการทำงานขององค์กร

จะเห็นว่าถึงแม้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า value เหมือนกัน แต่เวลานำมาแปลงเป็นแนวคิดการบริหารแบบไทย ๆ ก็ต้องพยายามตีความให้เข้าใจลึกซึ้งและต่อยอดความคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ที่เป็นประโยชน์ให้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s