เป้าหมายพื้นฐานของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

Posted: กรกฎาคม 14, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

การบริหารผลการปฏิบัติงานไม่ใช่เน้นไปที่การประเมินผลงานของแต่ละคนว่าใครได้เกรดอะไร แต่เป้าหมายที่ต้องการของการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญต่อองค์กรหลายด้าน ดังนี้

how-to-set-an-employee-performance-goal-softcover010-600px1-300x300

เป้าหมายพื้นฐานโดยทั่วไปของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

  • Drive Organization Performance – ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานขององค์กร อันนี้เป็นเป้าหมายโดยตรงของการบริหารผลการปฏิบัติงาน ก็เพื่อให้มีผลงานที่ดีในทุกระดับ และส่งผลดีต่อผลงานในภาพรวมทั้งองค์กร
  • Reward Equity – ให้รางวัลอย่างเป็นธรรม เมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว ก็สามารถนำไปใช้อ้างอิงในระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ pay for performance ได้อย่างสมเหตุสมผล
  • Develop People – พัฒนาคน ผลการปฏิบัติงานที่ออกมาทำให้ทราบว่าใครยังขาดทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบ้าง เราจึงสามารถนำข้อมูลจากการประเมินผลงานเพื่อไปพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลได้อย่างตรงจุด
  • Utilize Talent – ใช้ประโยชน์จากคนเก่ง ถ้าเราบริหารผลการปฏิบัติงานได้ดี จะทำให้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของคนเก่งออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด และทำให้คนเก่งมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นอีกด้วย

จะเห็นว่าเป้าหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับ ผลงาน การให้รางวัลตอบแทน การพัฒนา และการรักษาคนเก่ง และเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ทุกองค์กรจะมีการบริหารผลการปฏิบัติงานอยู่ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ถ้าจะให้ดีก็ควรจะทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีทั่วทั้งองค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s