หลักการตั้งเป้าหมายที่ดี

Posted: กรกฎาคม 20, 2016 in ไม่มีหมวดหมู่

การตั้งเป้าหมายที่ดีไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่ต้องมีหลักการและวิธีคิดที่ดีในการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและจูงใจให้คนอยากจะบรรลุเป้าหมาย จากศึกษาของ Locke and Latham ทำให้ได้ข้อสรุปว่า หลักการตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องอยู่ห้าประการที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

prgs0301

  1. Clarity ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน โดยใช้แนวทางการตั้งแบบ SMART กล่าวโดยสรุปก็คือ เจาะจง วัดผลได้ และกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
  2. Challenge ตั้งเป้าหมายให้มีความท้าทาย ให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นจากที่เคยทำได้ตามปกติ
  3. Complexity ถ้ามีความซับซ้อนมากเกินไป ให้แตกเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ เพื่อให้คนไม่รู้สึกสับสนหรือยุ่งยากเกินความเข้าใจ
  4. Commitment เป้าหมายควรกระตุ้นให้คนมีความมุ่งมั่นผูกพันต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี
  5. Feedback กำหนดจุดที่เป็นช่วงระยะเวลาการให้ฟีดแบคเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานตามระยะทางไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือไม่ เดินมาถูกทางหรือเปล่า

การตั้งเป้าหมายที่ดีควรมีแผนการรองรับสำหรับการไปสู่เป้าหมาย และมีแผนสำรองเผื่อความผิดพลาดไว้ด้วย การตั้งตัวชี้วัดความคืบหน้าระหว่างทางไปสู่เป้าหมายจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจในการทำงานเพราะสามารถเห็นเค้าลางแห่งความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s