บทบาทของการเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์

Posted: กรกฎาคม 29, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:, ,

HR ในฐานะการเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (strategic partner) ต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนบุคลากรให้ตอบโจทย์กลยุทธ์ ทำหน้าที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาภายในองค์กร และเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้นำในสายงานทุกระดับ

hrbp2brole

กิจกรรมหลักของคู่คิดทางกลยุทธ์มีดังต่อไปนี้

  • ปรับกลยุทธ์ HR เพื่อตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
  • พัฒนาผู้นำรุ่นถัดไป
  • ระบุตัวชี้วัดที่สำคัญของ HR
  • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจใหม่
  • ชี้ประเด็นที่สำคัญด้านคนเก่งก่อนที่จะเกิดปัญหากับธุรกิจ
  • จัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นของงาน HR
  • ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • ทำความเข้าใจความต้องการของคนเก่ง

โดยหลักก็คือจะต้องผูกพันในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันได้ HRBP จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์ธุรกิจเป็นอย่างดี รู้จักคนเก่งอย่างลึกซึ้ง และวิเคราะห์วางแผนเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างแม่นยำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s