งานหลัก ๆ ที่พนักงานต้องทำ

Posted: สิงหาคม 11, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

การทำงานในองค์กรต้องอาศัยความช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร การออกแบบงานให้แต่ละตำแหน่งนั้น ก็ต้องพยายามกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งให้ครอบคลุมภาระงานขององค์กรให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในชีวิตการทำงานประจำวัน ซึ่งจะปรากฏอยู่ในข้อ “งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย” ของคำบรรยายลักษณะงาน หรือ job description นั่นเอง

life-in-a-matrix-9-breaking-the-silos-300x211

แต่นอกเหนือจากงานตามหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของตำแหน่งแล้ว ยังมีงานอีกประเภทหนึ่งที่พนักงานควรจะต้องทำด้วย ก็คือ งานตามความมีน้ำใจ นั่นคือ งานที่ต้องใช้ทีมสปิริต ช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายและแก้ไขปัญหาได้ แม้ไม่อยู่งานขอบเขตความรับผิดชอบของเราโดยตรง

โดยปกติแล้ว การกำหนด KPI จะตั้งขึ้นมาจากงานที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของตำแหน่ง ดังนั้น งานอื่นที่เป็นงานช่วยงานฝาก ก็จะไม่ถูกวัดประเมิน ทำให้คนทำงานอ้างว่า ไม่ใช่ธุระของฉัน ทำไปก็ฉันไม่ได้ประโยชน์อะไร จึงไม่ค่อยมีใครอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิด หลายองค์กรจึงต้องพยายามปลูกฝังค่านิยม การทำงานเป็นทีม (teamwork) ขึ้นมาจากปัญหาการทำงานแบบตัวใครตัวมันนี่เอง

ดังนั้น นอกจากจะตั้ง KPI เพื่อมาวัดผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบแล้ว ควรจะมีการกำหนด KBI (Key Behavior Indicator) เพื่อมาติดตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วย การตั้ง KBI นี้ไม่ใช่การจับผิด แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้รางวัลคนที่มีความประพฤติดีต่างหาก

ถ้าเปรียบเรื่อง KPI เป็นด้าน hard side ก็ควรจะมี KBI เป็นด้าน soft side เข้ามาเพื่อให้เกิดความสมดุลแบบหยินหยาง องค์กรจะได้ทั้งผลงานที่เข้าเป้า และพฤติกรรมของคนในองค์กรที่พึงประสงค์

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s