องค์ประกอบในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Posted: สิงหาคม 16, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, , ,

การทำงานในที่ทำงานต่างจากการทำงานบ้านตรงที่ต้องมีการติดต่อประสานงานร่วมกับคนอื่น และต้องใช้ข้อมูลเข้ามาประกอบการตัดสินใจดำเนินการในแต่ละงานการทำงานบ้าน เช่น ซักผ้า ถูบ้าน ล้างจาน รีดผ้า ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องคุยกับใคร ไม่ต้องคิดอะไรมาก ก็สามารถทำเองได้เสร็จสิ้นในตัวคนเดียว แต่การทำงานในองค์กรนั้น นอกเหนือจากทักษะในการทำงานแล้ว ยังต้องใช้ทักษะเรื่องคนอีกด้วย

us-work-visa

องค์ประกอบในการทำงานให้ประสบความสำเร็จที่คนทำงานทุกคนจำเป็นต้องใช้มี 4 อย่าง คือ

  1. Motivation (แรงจูงใจ) คนทำงานต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน มีขวัญและกำลังใจที่ดี อยากจะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่คาดหวังของงาน
  2. Solution (วิธีการ) กระบวนการทำงานในที่นี้ นอกจากจะรวมถึงขั้นตอนและเครื่องมือในการทำงานแล้ว ยังหมายถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอีกด้วย
  3. Communication (การสื่อสาร) การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจึงจะทำให้การติดต่อประสานงานข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
  4. Action (การกระทำ) สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานก็คือการลงมือทำ ถ้ามีความพร้อมทุกอย่างแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ ผลลัพธ์ความสำเร็จในงานก็จะไม่เกิดขึ้น

สรุปสั้น ๆ ก็คือ การทำงานให้สำเร็จจำเป็นต้องใช้ทั้ง ใจ หัว ปาก มือ จึงจะสามารถทำงานให้ลุล่วงได้ตามเป้าหมายความสำเร็จของงาน ถ้าพูดถึงในแง่ของการบริหารผลการปฏิบัติงานแล้ว สี่อย่างที่ว่ามานี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการและหัวหน้างานจะต้องคอยดูแลพนักงานไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ลูกน้องถึงจะทำงานได้ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s