การตรวจประเมินกลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่ง

Posted: สิงหาคม 23, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรมีคนที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้นำที่สำคัญ แต่จะทราบได้อย่างไรว่า กลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่ง (succession strategy) ของเรามีความแข็งแรงเพียงพอ

succession-planning

เราสามารถตรวจประเมินได้จากรายการตรวจสอบในหัวข้อต่อไปนี้

 • องค์กรไม่มีปัญหาการขาดแคลนคนที่จะมาเป็นหัวหน้าเวลาจะขยายกิจการ
 • มีการตรวจตราอยู่สม่ำเสมอในการหาคนที่มีความสามารถทั้งในและนอกองค์กร
 • ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการหาคนที่มีศักยภาพสูง
 • การประเมินคนที่มีศักยภาพใช้มุมมองหลายด้าน ไม่ใช่แค่อายุงาน
 • การเลือกคนที่มีศักยภาพมีความเป็นธรรม ไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์
 • การวินิจฉัยความต้องการพัฒนาส่วนบุคคลมีความละเอียดและคาดเดาล่วงหน้าได้
 • ใช้ข้อมูลประกอบจากผู้นำในสายงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าใครพร้อมขึ้นตำแหน่ง
 • ผู้นำในสายงานมีข้อมูลจากการฟีดแบค 360 องศา
 • ค้นหาแหล่งที่ดีในการพัฒนาคนที่มีศักยภาพสูงสุด
 • แผนการพัฒนาส่วนบุคคลตรงกับช่องว่างในด้านทักษะและความรู้ที่สำคัญ
 • การพัฒนาช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้นำและมีความคุ้มค่ากับการลงทุน
 • แผนการพัฒนาส่วนบุคคลมีการใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อช่วยเร่งพัฒนาการ

ถ้าหากเรามีกลยุทธ์ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น ก็น่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเรามี succession strategy ที่เข้มแข็ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s