องค์กรได้อะไรถ้ามี HR เชิงกลยุทธ์

Posted: สิงหาคม 30, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

การมีนักยุทธศาสตร์ในธุรกิจเป็นสิ่งที่ดี แต่ส่วนใหญ่นักยุทธศาสตร์ขององค์กรมักจะเป็นผู้บริหารที่อยู่ในสายงานที่เป็นธุรกิจหลัก ส่วนในสายสนับสนุนอย่างงาน HR มักจะไม่ค่อยมีคนที่เล่นบทบาทเชิงกลยุทธ์สักเท่าไหร่

aaeaaqaaaaaaaaajaaaajgriodzkyzi3ltq1zmutnduzns04mmzkltg5mgjjn2zknguwyq

การผลักดันให้ผู้เล่นเกมรับขึ้นไปเติมเกมรุกมากขึ้นนั้น ไม่ใช่มีแต่เฉพาะในวงการกีฬาเท่านั้น แวดวงธุรกิจก็เช่นกัน มีความคาดหวังว่างาน HR ที่เป็นงานหลังบ้านมามีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพราะการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในองค์กรจำเป็นต้องใช้คน

ถ้าจะถามว่า องค์กรจะได้อะไรหากมี startegic hr หรือ hr ที่ทำงานเชิงกลยุทธ์ ก็พอจะตอบคำถามดังกล่าวได้ดังนี้

ขอบเขตผลลัพธ์ที่ได้จากการมี HR เชิงกลยุทธ์ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • Otganization Performance ผลการดำเนินงานขององค์กร
  • Organization Efficiency ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
  • Employee Retention การเก็บรักษาบุคลากร
  • Performance/Productivity  ผลงานและผลิตภาพการทำงาน
  • Employee Satisfaction ความพึงพอใจของพนักงาน
  • Employee Engagement ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
  • Culture วัฒนธรรมองค์กร
  • Internal Influence การโน้มน้าวภายในองค์กร
  • Employer Branding การสร้างแบรนด์นายจ้าง

จะเห็นว่า stategic outcome ที่ได้จากการมี startegic hr นั้นมีขอบเขตกว้างขวาง ดังนั้น เราสามารถนำผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้สำหรับการวัดผลความสำเร็จของการทำ strategy hr ได้อย่างสอดคล้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s