ประเภทของการโค้ช

Posted: กันยายน 6, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, , ,

การโค้ชสำหรับพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การโค้ชเชิงรุก (proactive coaching) และ การโค้ชเชิงรับ (reactive coaching) ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

14562722_m

  • การโค้ชเชิงรุก (proactive coaching) เป็นการให้แนวทางแก่บุคลากรไปสู่ความสำเร็จในสถานการณ์ที่มีความท้าทายใหม่ เช่น การโค้ชเพื่อให้พนักงานเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพหรือมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งเป้าหมายในอนาคต
  • การโค้ชเชิงรับ (reactive coaching) เป็นการให้แนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อปัญหาด้านผลการปฏิบัติงานที่ตกต่ำอย่างจริงจัง

คนเป็นโค้ชจะต้องใช้วิธีการโค้ชทั้งสองแบบ นั่นคือ โค้ชเชิงรุกเมื่อไม่มีปัญหาแต่ต้องการพัฒนาพนักงาน และโค้ชเชิงรับเมื่อพนักงานมีปัญหาและต้องการให้ช่วยแก้ไข นั่นเอง

ถ้าหากการโค้ชได้ผลสำเร็จจะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงานรวมทั้งลูกค้า และผลลัพธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s