ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พนักงานพึงประสงค์

Posted: ตุลาคม 5, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, , ,

หลายองค์กรพยายามกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรอยากจะปลูกฝังให้แก่พนักงานทุกคน มีวิธีคิดและพฤติกรรมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นวิถีทางในการทำงานร่วมกัน (the way we work)

8-core-value-slideshow

แต่บางทีวัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมร่วมที่กำหนดมานั้น อาจจะไม่ตรงกับค่านิยมส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่ หรือเป็นสิ่งที่ดีแต่ขาดการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีจากองค์กรหรือผู้บริหารระดับสูง เช่น องค์กรอยากให้พนักงานประหยัดต้นทุน แต่สิ่งที่องค์กรทำก็คือ ลดคน เพิ่มงาน ลดสวัสดิการ หรืออยากจะให้พนักงานใส่ใจลูกค้า แต่กลับไม่เอาใจใส่ดูแลพนักงาน ปฏิบัติกับพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้พนักงานมองว่ามีความขัดแย้งกัน จึงไม่ให้ความสำคัญหรือไม่แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมดังกล่าว เป็นต้น

ถ้าเป็นเช่นนั้น บางทีเราอาจจะกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ด้วยวิธีคิดแบบใหม่ โดยการตั้งขึ้นมาจากสิ่งที่พนักงานอยากได้จริง ๆ เป็นสิ่งที่พนักงานพึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น ไอเดียดังต่อไปนี้

  • Autonomy ความมีอิสระในการจัดการภาระงาน
  • Respect การให้ความเคารพนับถือและให้เกียรติด้วยความเป็นธรรม
  • Trust การให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
  • Flexible Schedule การจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • Team Spirit การมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันในทีม
  • Involvement การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
  • Praise การยกย่องสรรเสริญ ชมเชย ขอบคุณ

ถ้าหากองค์กรสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ ในพนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการสายงาน หัวหน้างาน จนถึงพนักงานปฏิบัติการ แน่นอนว่า บุคลากรทุกคนยินดีที่จะ living value ขององค์กรอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s