การฟังเสียงพนักงานมีประโยชน์อย่างไร

Posted: ตุลาคม 6, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:,

การฟังเสียงพนักงาน (Employee Voice) นั้นมีความหมายและความสำคัญต่อการบริหารองค์กร และการสร้างความผูกพันของพนักงาน ซึ่งประโยชน์ของการฟังเสียงของพนักงานมีดังต่อไปนี้

voice20700

  • ช่วยสร้างวัฒนธรรมในการฟังเสียงลูกค้า (customer voice) โดยการทำให้องค์กรคุ้นเคยการรับฟังฟีดแบค โดยเริ่มจากการฟังเสียงลูกค้าภายใน ซึ่งก็คือ พนักงานนั่นเอง
  • ช่วยสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร
  • ทำให้ได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
  • ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างถูกจุด
  • ช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
  • ทำให้เข้าใจประสบการณ์ของพนักงาน
  • ช่วยเผยให้เห็นปัญหาที่มองไม่เห็นหรือไม่เคยรับรู้มาก่อน
  • ช่วยฝึกทักษะการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้
  • ทำให้ทราบผลการทดลองมาตรการต่างๆที่นำมาใช้กับพนักงาน

การสื่อสารองค์กรที่ดีนั้น ต้องมีการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูด ได้นำเสนอข้อคิดเห็นแก่องค์กรบ้าง ถ้าองค์กรทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี ก็จะเข้าใจพนักงานได้ดีและดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s