ประชาสัมพันธ์งาน HROD Talk ครั้งที่ 85

Posted: ตุลาคม 7, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, , ,

งานสัมมนาฟรี จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิด้า) เป็นงานเสวนาวิชาการ HROD TALK ครั้งที่ 85 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (นิด้า) โดยครั้งนี้ พบกับหัวข้อการเสวนาเรื่อง TQA Key Success Factors : กุญแจสู่การบริหารจัดการตามแนวทาง TQA

ad_85

โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้

1. ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
2. คุณอาภาภรณ์ อำนาคะ
3. คุณเกศษรา อาจมุณี
4. คุณพัชรี ศิริวงศ์
5. คุณกิตติ์ดนัย เจริญศรีสิรภัทร
6. คุณพิชญาภรณ์ หยกชฎาธาร
7. คุณนุชจรี ใจศีลธรรม
8. คุณจีราภรณ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
(นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ รุ่น 13)

ประเด็นในการเสวนา :
1. TQA กับองค์การไทย
2. การศึกษาเกี่ยวกับกุญแจสู่ความสำเร็จ
3. กุญแจสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ของอุตสาหกรรมต่างในประเทศไทย
4. บทสรุปสำหรับองค์การไทยสู่บันไดการพัฒนาองค์การตามแนวทาง TQA

ผู้สนใจสามารถเข้าไปสำรองที่นั่งได้ฟรีที่เว็บไซต์

http://www.hrd.nida.ac.th/2015/th/seminar.php?typeID=2&viewID=29&act=view#seminar

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s