พนักงานสี่แบบในองค์กร

Posted: ตุลาคม 11, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:

Deloitte Business Chemistry ได้นำเสนอเกี่ยวกับการจำแนกคนทำงานในโลกธุรกิจออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ 1.Pioneer 2.Driver 3.Integrators 4.Guardians

aaeaaqaaaaaaaasgaaaajgmyowfhyju2ltazztmtndrinc1hytm0lwe2ywexzdaxnzi1oa

1.Pioneer เป็นคนชอบบุกเบิก มีความกระตือรือร้น ชอบอิสระ แสวงหาความท้าทาย สร้างความเปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยง ตัดสินใจเร็ว มองหาความแปลกใหม่

2. Driver เน้นความเป็นเหตุเป็นผล เชิงปริมาณ เชิงเทคนิค ชอบการแข่ง การเป็นผู้ควบคุม  เป้าหมายสำคัญกว่าความสัมพันธ์ ตัดสินใจบนหลักข้อเท็จจริง

3. Integrator เน้นความสัมพันธ์ มีแนวโน้มจะหาข้อยุติร่วมกันมากกว่าต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น ตัดสินใจโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น

4. Guardian เป็นคนมีระเบียบแบบแผน จัดโครงสร้าง เน้นรายละเอียด มีวินัย สุขุมรอบคอบ เวลาตัดสินใจจะไม่เร่งรีบ แต่จะต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วน

จะสังเกตได้ว่า คนในองค์กรจะประกอบด้วยพนักงาน 4 สไตล์นี้ ผสมกันไป และแต่ละคนก็มีความชอบและความคาดหวังที่แตกต่างกันไปด้วย องค์กรจะต้องพยายามดูว่าสิ่งใดเป็นตัวสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันให้กับแต่ละคนได้ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s