ความคาดหวังขององค์กรต่อบุคลากรในแต่ละระดับชั้น

Posted: ตุลาคม 14, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, , ,

การจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งทั้งในแนวตั้งและแนวนอน นั่นคือ ระดับความสูงต่ำของตำแหน่ง (job level) และขอบเขตหน้าที่ตามกลุ่มงาน (job family) บทบาทหน้าที่ตามสายงานแต่ละ function นั้น มักจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของสายงาน แต่ถ้าเป็นบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานตามระดับชั้นงาน จะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างตามความคาดหวังขององค์กรต่อบุคลากรในแต่ละตำแหน่งของระดับชั้นงานดังนี้

organizational-chart

ระดับ Individual Contributor เป็นผู้ส่งมอบผลงานส่วนบุคคล

 • ส่งมอบการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • เป็นสมาชิกที่ดีของทีม
 • ทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลผลการปฏิบัติงานของตนเอง
 • พัฒนาตนเอง
 • สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ระดับ First Line Manager เป็นผู้จัดการผลงานในระดับทีมงาน

 • ช่วยให้พนักงานส่งมอบผลงานที่ดีได้
 • มอบหมายงานและสอนงานลูกน้อง
 • เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานข้ามแผนก
 • ตรวจสอบติดตามงานของลูกน้อง
 • วางแผนการทำงานของทีม
 • ผลงานมาจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของตนเองและผลงานของลูกทีม
 • พัฒนาลูกน้องในทีมงาน
 • สื่อสารเพื่อสร้างความไว้ใจในทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ระดับ Manager of Manager เป็นผู้จัดการผลงานของทีมงานหลายทีม

 • ดูแลผลิตภาพในสายงาน
 • บูรณาการและใช้ประโยชน์จากกำลังความสามารถของหน่วยงาน
 • แก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบสูง
 • มอบหมายงานให้แก่ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายบังคับบัญชา
 • เชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับกลยุทธ์หน่วยงานให้เป็นแผนการปฏิบัติงานประจำวันที่สอดคล้อง
 • ดูแลผลการดำเนินงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และเป็นโค้ชให้แก่ผู้จัดการชั้นต้น
 • ประสานความร่วมมือต่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดทั้งซัพพลายเชน

ในเมื่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับชั้นงานมีความแตกต่างกัน ดังนั้น สมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรในแต่ละระดับชั้นจึงแตกต่างกันด้วย องค์กรจึงต้องมีการออกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s