ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโค้ช

Posted: ตุลาคม 18, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

การโค้ชเป็นการพูดคุยกันถึงข้อมูลระหว่าง coach และ coachee ดังนั้น ถ้าจะให้ coaching session ดำเนินไปด้วยดี จึงควรมีการเตรียมข้อมูลประกอบก่อนการโค้ชให้พร้อมถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้ามีข้อมูลไม่เพียงพอก็ไม่เป็นไร เพราะในกระบวนการโค้ชจะเป็นการค้นหาและบอกกล่าวข้อมูลด้วยคำถามและข้อเสนอแนะอยู่แล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายที่ได้หลังจากการโค้ชเสร็จสิ้น

yourfile

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในกระบวนการโค้ช ทั้งก่อนการโค้ช ระหว่างการโค้ช และหลังการโค้ช

  • ประโยชน์ที่องค์กร หน่วยงาน และบุคคล จะได้รับจากการโค้ช
  • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเพื่อประกอบการโค้ช
  • ประเด็นปัญหา ความกังวล อุปสรรคที่มาขัดขวาง
  • ไอเดียสำหรับการบรรลุความสำเร็จ
  • ความต้องการทรัพยากรและการสนับสนุน
  • แนวทางการกระทำที่เลือกนำไปใช้
  • แนวทางการสังเกตและติดตามวัดผลหลังการโค้ช
  • ข้อสรุปสำหรับแผนการขั้นต่อไป

ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมและนำมาใช้วิเคราะห์ประมวลผลในระหว่างการโค้ช ซึ่งบทบาทของโค้ชจะต้องตั้งคำถามเพื่อค้นหาข้อมูลเหล่านี้ และสามารถที่จะบอกเล่าข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วย เพื่อให้การโค้ชมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน และได้ข้อมูลที่คาดหวังตามต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายของการโค้ช

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s