คำถามตรวจสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

Posted: ตุลาคม 21, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:, , ,

ในหลาย ๆ ครั้งคนที่เข้าฝึกอบรมสัมมนาที่องค์กรจัดขึ้นก็มาด้วยความไม่พร้อมในการเรียนรู้ บ้างก็ขาดแรงจูงใจ บ้างก็ไม่มีเห็นความสำคัญ บ้างก็ไม่มีการเตรียมพร้อมปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม และมีแรงกระตุ้น หรือแรงบันดาลใจจากการฝึกอบรม ที่สามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ หรือปรับเปลี่ยนวิธีคิด และพฤติกรรมการทำงาน อันเป็นผลมาจากการฝึกอบรม

training

ดังนั้น ถ้าจะให้ดี เราควรจะมีการหยั่งเสียงโดยคร่าว ๆ หรือมีการตรวจสอบเพื่อประเมินเบื้องต้นว่า ผู้เข้าอบรมมีผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างเช่น

คำถามก่อนการฝึกอบรม (pre seminar)

  • ตรวจสอบระดับความรู้ – “ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้อยู่ในระดับใด”
  • ตรวจสอบความเข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจ – ท่านคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราทำได้ดีแค่ไหน”
  • ตรวจสอบความคาดหวังในอนาคต – “ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน”

คำถามหลังการฝึกอบรม (post seminar)

  • ตรวจสอบระดับความรู้ – “ท่านจะนำความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปทำอะไรได้บ้าง”
  • ตรวจสอบความเข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจ – “ท่านคิดว่ามีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้”
  • ตรวจสอบความคาดหวังในอนาคต – “ท่านคิดว่าภาพที่ชัดเจนของธุรกิจเราในอนาคตเป็นอย่างไร”

จากแนวคำถามประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรมนี้ ก็พอจะทำให้ผู้จัดฝึกอบรมสามารถที่จะบอกได้คร่าว ๆ ว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ และได้ความคิดที่ดีมากขึ้นหรือไม่ หรือทราบได้ว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะสามารถนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้เป็นหลักคิดหลักตัดสินใจและหลักปฏิบัติในการทำงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดหวัง

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s