การจัดการคนเก่งต้องบูรณาการเรื่องอะไรเข้าด้วยกันบ้าง

Posted: ตุลาคม 27, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:,

เคยมีคำกล่าวไว้ว่า “talent is the new business currency” ซึ่งหมายความว่า คนเก่งก็เหมือนกับสกุลเงินใหม่ในโลกธุรกิจ นั่นแสดงให้เห็นถึงการมองว่าคนเก่งเป็นของมีค่าในธุรกิจ ดังนั้น การจัดการคนเก่งก็เหมือนกับการบริหารกระแสเงินสด (cash flow) นั่นคือ ธุรกิจจะต้องมีคนเก่งเข้ามากกว่าคนออก และคนที่อยู่ภายในองค์กรต้องถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

clip_image002

การจัดการคนเก่งที่ดีจำเป็นต้องนำกระบวนการบริหารจัดการคนและองค์กรที่มีอยู่ แต่อาจจะเคยแยกกันทำเป็นส่วนๆ ให้มาบูรณาการเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • Workforce planning การวางแผนอัตรากำลังคน
 • Employee Branding การสร้างแบรนด์นายจ้าง
 • Recruiting การสรรหาบุคลากร
 • Applicant Tracking การติดตามผู้สมัครงาน
 • Candidate Assessment การประเมินผู้ผ่านการคัดเลือก
 • Total Rewards การให้รางวัลโดยรวม
 • Hiring การจ้างงาน
 • Onboarding การปฐมนิเทศ
 • Career Development การพัฒนาสายอาชีพ
 • Learning การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
 • Performance Management การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • Succession Planning การสืบทอดตำแหน่ง
 • Internal Communications การสื่อสารภายในองค์กร
 • Organizational Effectiveness ประสิทธิภาพขององค์กร
 • Knowledge Transfer การถ่ายทอดความรู้
 • Exit การเกษียณหรือลาออก
 • Alumni Networks การสร้างทำเนียบศิษย์เก่าองค์กร
 • HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเกี่ยวกับคน

จะเห็นว่าการจัดการคนเก่งนั้นครอบคลุมวงจรชีวิตของพนักงานตั้งแต่ก่อนเข้าทำงานจนออกจากองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรสามารถบูรณาการกระบวนการทั้งหมดให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันได้ก็จะทำให้องค์กรมีกระแสคนเก่ง (talent flow) ที่ไหลเวียนได้ดีในองค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s