ปัจจัยสำคัญที่ทำลายประสบการณ์ดี ๆในที่ทำงาน

Posted: พฤศจิกายน 1, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation

องค์กรควรจะสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้คนทำงานเกิดความร่วมมือและช่วยกันทำงานได้โดยสะดวก ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองได้ดี และมีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

workplace

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเชิงลบที่บั่นทอนประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ทั้งเรื่องคน เรื่องสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ที่ทำให้การทำงานร่วมกันยังไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจัยสำคัญที่ทำงานประสบการณ์ดีๆในที่ทำงานมีดังนี้

  • ขาดการทำงานร่วมกันและมีความเป็นส่วนตัวสูง ส่งผลให้ทำงานแบบตัวใครตัวมัน ไม่มีใครช่วยใคร ปัญหาของใครคนนั้นแก้ไขกันเอาเอง
  • ขาดการดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างทั่วถึง ทำให้พนักงานไม่ได้รับคำแนะนำ ยกย่องชมเชย หรือเห็นความสำคัญเท่าที่ควร ความผูกพันก็จะลดต่ำลง
  • วิสัยทัศน์และเป้าหมายไม่ชัดเจน พนักงานจึงไม่รู้สึกกระตือรือร้น และทำงานไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย ไม่ทราบว่างานที่ตัวเองทำนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับความสำเร็จขององค์กร

ดังนั้น แนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่แก้ปัญหาเหล่านี้ จึงควรจะมีพื้นที่สำหรับติดต่อประสานงานกันในทีมและระหว่างแผนกได้อย่างสะดวก หัวหน้ากับลูกน้องสามารถพูดคุยและเข้าถึงกันได้ง่ายไม่ให้รู้สึกห่างเหิน และมีการจัดบอร์ดที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของงานที่สะท้อนความสำเร็จที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s