ไอเดียในการทดสอบความเข้าใจผู้เรียนหลังการฝึกอบรม

Posted: พฤศจิกายน 4, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:, , ,

เครื่องมือในการวัดผลการฝึกอบรมที่เราคุ้นเคยหลังจากการฝึกอบรมก็คือ แบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ ที่ให้ผู้เข้าอบรมประเมินการจัดฝึกอบรม หรือเพื่อจะวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนหลังจบการฝึกอบรม ซึ่งก็จะทำให้ได้ทราบฟีดแบคจากผู้เข้าอบรม และทราบว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาความรู้มากน้อยแค่ไหน

1429101731-4785814f0d794d1681a403efd9bc62be

ไอเดียทางเลือกสำหรับการนำมาออกข้อสอบหรือตั้งเป็นโจทย์ให้ผู้เรียนได้ทดสอบความเข้ารู้ความเข้าใจนั้นมีหลายวิธีดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ก. ข. ค. ง.
 • จับคู่ข้อความด้านซ้ายที่สัมพันธ์กับคำอธิบายด้านขวา
 • ให้คะแนนตามลำดับความสำคัญ ตั้งแต่ 1-5
 • เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
 • จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
 • จงหาสิ่งที่ผิดปกติ หรือ ไม่เข้าพวก
 • เลือกภาพประกอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
 • ประเด็นที่ค้นพบจากกรณีศึกษานี้คืออะไร
 • แข่งขันตอบคำถามให้ถูกต้องและเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ
 • เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแค่ไหน
 • คุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้
 • เลือกจาก 3 ใน 5 หัวข้อที่กำหนดให้มานำเสนอ
 • ฯลฯ

จะเห็นว่าแนวทางในการตั้งโจทย์เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมนั้นมีได้หลากหลาย ทั้งการตั้งคำถามเปิด และคำถามปิด ทั้งนี้ ก็เพื่อจะให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนเนื้อหา ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ค้นพบ และวิทยากรจะได้ทราบว่ายังมีประเด็นใดบ้างที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ชัดเจน จะได้เก็บตกประเด็นสำคัญให้ถูกต้องครบถ้วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s