infographic ไอเดียสร้างความผูกพันที่พนักงานจะต้องชอบ

Posted: พฤศจิกายน 10, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, ,

ข้อมูลต่อไปนี้นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันพนักงาน 38 วิธี ที่ทีมงานของคุณจะต้องชอบ ได้แก่

 • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม
 • บอกพนักงานว่าไม่ต้องอาย
 • ให้การโค้ชพนักงาน
 • สนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่มให้มากขึ้น
 • ให้คำยกย่องชมเชยบ่อยๆ
 • ปลูกฝังค่านิยมองค์กร
 • ฉลองความล้มเหลวเพื่อการเรียนรู้
 • เสนอให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ
 • ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล
 • สร้างสรรค์ที่ทำงานอันยอดเยี่ยม
 • ให้ฟีดแบคอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • ทดลองความคิดริเร่ิมใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส
 • มีการพูดคุยตัวต่อตัวรายเดือน
 • จัดให้มีการบริหารสุขภาพจิต
 • ให้พนักงานมีอิสระในการทำงาน
 • ให้พนักงานได้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • เก็บข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน
 • สนับสนุนงานการกุศลในท้องถิ่น
 • จัดให้มีอาหารเพื่อสุขภาพรับประทาน
 • จัดงานอีเวนท์ของบริษัท
 • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • บังคับให้มีสมดุลชีวิตการทำงาน
 • ทำให้ผู้นำอาวุโสเป็นคนที่พบเห็นได้ง่าย
 • ช่วยให้พนักงานประหยัดเพื่ออนาคต
 • มีความสนุกในที่ทำงาน
 • จ้างคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร
 • สำรวจความคิดเห็นพนักงานบ่อยๆ
 • แบ่งปันข้อมูลกับทีมงาน
 • นำฟีดแบคที่ได้มาปฏิบัติใช้
 • เตือนความจำพนักงานเรื่องสิทธิประโยชน์
 • ใช้เครื่องมือที่ทำงานร่วมมือกันได้
 • สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
 • ส่งพนักงานไปเข้างานประชุมสัมมนา
 • มีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นได้
 • เสนอให้ทำกับข้าวมากินกันที่ทำงาน
 • ทำงานให้หนักในกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่

38 Employee Engagement Ideas Your Team Will Love

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s