รายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการปี 59

Posted: พฤศจิกายน 24, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:, , , ,

จากการประกาศผลการสำรวจของเอออน ฮิววิท เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการในปี 59 พบว่า มีการจ่ายโบนัสเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปี 58 มีรายละเอียดของข่าว ดังนี้

เอออน ฮิววิท, สำรวจค่าตอบแทนปรี2559

เอออน ฮิววิท สำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการในไทยปี 2559 พบผู้บริหาระดับต้นและหัวหน้างานลาออกสูงสุด เฉลี่ยขึ้นเงินเดือน 4.7– 6% โบนัส 2.6 เดือน

ผลการปฏิบัติงานยังคงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเรื่องเงินเดือน เป็นข้อสรุปหลักจากการสำรวจ Total Compensation Measurement (TCM)Study and Benefit Survey 2016 โดย เอออน ฮิววิท บริษัทระดับโลก ผู้ให้บริการและคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวม ภายใต้แบรนด์ เอออน  (Aon plc.)

ผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากการสำรวจอีกหนึ่งประเด็น คือ พนักงานในระดับผู้บริหารระดับต้นและหัวหน้างานมีอัตราการลาออกสูงสุดอยู่ที่ 14% เมื่อเทียบกับระดับงานอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความกดดันที่มีมากขึ้นตามหน้าที่รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการทีม

โดยอัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 4.7– 6%ตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

ขณะเดียวกัน ตัวเลขเฉลี่ยการจ่ายโบนัสสำหรับระดับพนักงานระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางอยู่ที่ประมาณ 18% ของเงินเดือน ซึ่งคิดเป็น 3.6 เดือนโดยประมาณ

ขณะที่เฉลี่ยการจ่ายโบนัสในปี 2559  คือ 2.6 เดือน ซึ่งมากกว่าปี 2558  ประมาณ 4.5%

ตัวเลขดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกันสำหรับพนักงานแต่ละคน ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ซึ่งยิ่งเป็นความท้าทายหลักของหัวหน้างานและผู้บริหารระดับต้นที่เพิ่งมารับภาระงานที่หนักขึ้นกว่าเดิม

ภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน หุ้นส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าอัตราการลาออกในระดับผู้บริหารทีมแบบนี้เป็นสัญญาณให้นายจ้างปรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เน้นการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร (retention) มากขึ้น และสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าการเน้น pay-for-performance คือทำอย่างไร องค์กรจึงจะสามารถเตรียมพร้อมพนักงานกลุ่มนี้เพื่อให้สามารถรับมือกับบทบาทในเชิงบริหารทีมมากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาเหตุการลาออกอยู่ที่ตำแหน่งงานที่อื่นน่าสนใจกว่าและโอกาสการเติบโตมีจำกัด การให้ความสำคัญกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างผู้นำจากภายในและสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

ข้อค้นพบอื่นๆ จากการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการในประเทศไทย ประจำปี 2559 ได้แก่:

๐ ค่าเฉลี่ยโบนัสอยู่ที่ 22% ของฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากปี 2558

๐ ธุรกิจการค้าปลีกและธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์มีอัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 6% ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

๐ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการขึ้นเงินเดือนที่น้อยที่สุดที่ 4.7% เท่านั้น

๐ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผัน (Variable Pay) อยู่ที่ 15% ในระดับสนับสนุน (Support Level) 18% ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร และ 20% ในระดับผู้บริหารระดับสูง

๐ 72.2% ของบริษัทที่ทำการสำรวจให้รางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และ 38.9% มีการให้รางวัลพิเศษเพื่อเป็นวิธีในการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร

๐ 43% ของบริษัทมีโปรแกรมการบริหารการเงิน (Financial Wellness) ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงานในทุกระดับ

๐ งบประมาณรวมของสวัสดิการคิดเป็น 11% ของงบเงินเดือนทั้งหมด โดยค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (medical outpatient) เป็นงบก้อนใหญ่ที่สุด

โครงการการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการของเอออน ฮิววิท ครอบคลุมข้อมูลด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการใน 180 ประเทศ กว่า 715 ตำแหน่งงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ในประเทศไทยมีการทำการสำรวจเป็นประจำทุกปี ในช่วงระหว่างเดือน เม.ย.- ก.ค. โดยในปี 2559 นี้ มีองค์กรเข้าร่วมสำรวจทั้งหมด 174 องค์กรจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s