ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดองค์กรเป็นเลิศ

Posted: ธันวาคม 1, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

องค์กรที่เป็นเลิศนั้น ใครๆ ก็อยากเป็น แต่การจะทำให้องค์กรมีความเป็นเลิศได้ก็ต้องใช้ความพยายามหลายอย่างประกอบกัน ปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรมีการดำเนินงานที่ดีเลิศนั้น มีดังต่อไปนี้

jeannette_mathews_uba_wie_viel_boden_brauche_wir

  • ทีมผู้บริหารระดับสูงมีทิศทางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
  • มีทีมวินิจฉัยหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปสรรค แล้วออกแบบระบบที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น
  • มีการโค้ชวันต่อวันและให้คำปรึกษาที่ช่วยให้คนได้มีแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • จัดให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็น
  • ใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและหน่วยงานที่นำทางไปสู่ความสำเร็จ
  • ปรับระบบการจัดการคนเก่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ถ้าเปรียบเทียบการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ ปัจจัยที่ว่ามานี้ก็จะเป็นเหมือนดินดีที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุที่เพียงพอให้ต่อการดูดซึมไปใช้ประโยชน์ เป็นรากฐานที่เข้มแข็งเอื้ออำนวยให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงเป็นไม้ยืนต้นได้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s