Posts Tagged ‘การสรรหาว่าจ้าง’


นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการมองหาคนทำงานที่สามารถทำงานในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งและเข้ากับองค์กรได้ดี (เพิ่มเติม…)


หลังจากที่ได้แชร์ไอเดียเกี่ยวกับศูนย์ฝึกงานหรือโรงเรียนเตรียมพนักงานให้ได้อ่านกันไปแล้ว (เพิ่มเติม…)


เราคงเคยได้ยินคำบ่นว่า คนหางานยาก งานก็หาคนมาทำได้ยากเช่นกัน (เพิ่มเติม…)


ผู้รับสมัครงานจะพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครงานจากหลายๆแหล่งประกอบกัน (เพิ่มเติม…)


การสรรหาว่าจ้างพนักงานมีเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับใช้ประเมินและทดสอบผู้สมัครงาน (เพิ่มเติม…)


การสรรหาว่าจ้างเพื่อคัดเลือกคนเข้าทำงานอาจจะต้องวนเวียนอยู่กับวงจรอุบาทว์ (เพิ่มเติม…)


Infographic เรื่องการสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่กระบวนการบริหารคนเก่ง (เพิ่มเติม…)