Posts Tagged ‘การเคลื่อนย้ายแรงงาน’


เชื่อหรือไม่ นโยบายของรัฐบาลมีส่วนให้เกิดการย้ายฐานแรงงานจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปสู่อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
นายจ้างและผู้ประกอบการหลายรายอาจสงสัยว่าทำไมคนหายาก ทั้ง ๆ ที่ปรับค่าจ้างกันไปแล้ว แต่ก็ยังประสบ
ปัญหาแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะภาคบริการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด แต่ขาดแคลนแรงงานสูงสุด
เช่น พนักงานขายร้านค้าปลีก พนักงานโรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น ถ้าเป็นในภาคการผลิตก็จะพบว่าแรงงาน
ซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอย่างมากคือช่างเทคนิคที่มีทักษะฝีมือ มีความสามารถในการทำงานกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ จะเห็นว่าในกลุ่มแรงงานที่กล่าวมา หาคนยากและอัตราเทิร์นโอเวอร์สูง คนเปลี่ยนงานบ่อย

ลองมาดูกันว่า นโยบายต่าง ๆ มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างไรบ้าง

 1. จำนำข้าว – โครงการนี้จูงใจให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้น เพราะราคาข้าวที่รับจำนำ
  สูงกว่าราคาตลาด แรงงานก็คืนถิ่นเพื่อกลับไปขายข้าวให้รัฐบาลที่ต้องการซื้อผูกขาด นายจ้างก็ต้องรอให้
  โครงการประชานิยมระยะสั้นนี้จบก่อน ถึงจะมีแรงงานกลับมาสู่ภาคอุตสาหกรรมตามฤดูกาล
 2. บัตรเครดิตเกษตรกร – คนทำงานโรงงานเงินเดือนน้อย เครดิตไม่ค่อยมี ต้องใช้บริการเงินกู้นอกระบบ แต่
  ถ้าเป็นชาวนาก็กลายเป็นคนมีเครดิตขึ้นมาทันที จึงเกิดแรงดึงดูดให้คนอยากกลับบ้านไปทำไร่ทำนา จะได้
  เป็นคนมีเครดิตกับเขาบ้าง ไม่มากก็น้อย
 3. ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท – โปรโมชั่นร้อนแรงรับ AEC ล่อใจแรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาตั้งแต่ตอนหาเสียง
  เลือกตั้ง ช่วงปี 55 แรงงานจะไหลเข้าสู่ 7 จังหวัดนำร่อง แต่พอปี 56 เป็นต้นไป แรงงานอาจจะกระจายสู่
  ภูมิภาค เพราะกลับบ้านไปจำนำข้าวเสร็จแล้วก็อยู่ต่อรอขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ จังหวัดที่จะประสบ
  ปัญหาขาดแคลนแรงงานก็คือ จังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง
 4. เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท – ผลกระทบก็คือ แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาในสาย ปวช.,ปวส. ก็เล็ง
  จะเรียนต่อเพื่อให้จบ ป.ตรี จะได้เรียกค่าตัวหมื่นห้า ผู้ปกครองก็ไม่อยากให้ลูกเรียนอาชีวะอยู่แล้วกลัวโดน
  ลูกหลงเด็กตีกัน ก็จะส่งลูกไปแข่งกันกวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่มีอัตราตกงานสูง คนล้นงาน แต่
  สายอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานอยู่แล้ว ก็ขาดแคลนหนักขึ้นไปอีก
 5. คืนภาษีรถคันแรก – นโยบายนี้ดันให้ยอดสั่งจองรถยนต์โตเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และ
  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้มีความต้องการแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องดึงดูดแรงงานจากอุตสาหกรรม
  อื่นเข้ามาเพื่อรองรับกำลังการผลิต

นี่เป็นเพียงการวิเคราะห์โดยคร่าว ๆ ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัย แต่ท่านผู้ประกอบการและนายจ้างทั้งหลายก็ไม่ต้อง
สงสัยว่าทำไมหาคนมาทำงานยาก ทั้ง ๆ ที่คนตกงานเยอะ บางทีท่านไม่ได้ทำอะไรผิดหรอก แต่เป็นกระแสและ
แนวโน้มในแต่ละช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งควบคุมไม่ได้ สิ่งที่ควรสนใจ
ก็คือ ปัจจัยภายในที่จัดการได้ นั่นคือ การสร้างองค์กรให้มีความสามารถในการดึงดูดใจคนทำงาน นั่นเอง